Home > Php si Mysql > Ultima zi a unei luni

Ultima zi a unei luni

La un moment dat am avut nevoie de o functie care sa afiseze ultima zi a lunii pentru o anumita data.

Cea mai vehiculata functie pe care am gasit-o pe net e asta:

<?php
function lastOfMonth() {
       return date("m/d/Y", strtotime(‘-1 second’,strtotime(‘+1 month’,strtotime(date(‘m’).‘/01/’.date(‘Y’).‘ 00:00:00’))));
}
?>

O solutie mult mai simpla pentru a afla ultima zi din luna pentru o anumita data este:

<?php
function lastDayOfMonth($data){ //$data = "Y-m-d";
        return date("Y-m-t", strtotime($data));
}
?>

Php si Mysql ,

  1. June 22nd, 2011 at 00:23 | #1

    date(“Y-m-t”) works like a charm
    t – de la numarul de zile ale lunii si implicit ultima zi din luna…:)

  1. No trackbacks yet.